Tag: phongchongmoi

phun thuoc chong moi

Cách Phòng Chống Mối Đất Nền Trong Xây Dựng.

0
Trong quá trình san lấp đất nền trước khi xây dựng, phát hiện thấy tổ mối phải dùng thuốc sát trùng để diệt mối...

BÀI MỚI